Rozhodnutí je na Vás, s ostatním Vám mohu pomoci

Pojištění

Domů
Osobní
Zájmy
FOTO galerie
Insia Garant PWP
Pojištění
Pojištění psa
Oblíbené odkazy
Kontakty

 

 

Pro bližší informace o Insia Garant s.r.o. navštivte naše firemní stránky. Zde přináším jen informace, zajímavé z osobního pohledu.

Insia Garant s.r.o. má své vlastní stránky www.insiagarant.cz a kontaktovat nás můžete na mukarov@insia.com

Insia Garant s.r.o. je společnost, kterou jsem založil především proto, abych mohl plně uspokojit všechny potřeby a požadavky svých klientů (a mnohdy přátel) související s pojištěním a bez závislosti na jedné pojišťovně, tedy jako nezávislý pojišťovací makléř.


Připravuji pro Vás užitečné informace související s pojištěním, s pojistnými událostmi, s porovnáním konkurenčních nabídek a produktů, se servisem atd.


Insia Garant s.r.o. je pojišťovací makléř, člen sítě INSIA. Patří tak mezi TOP 5 pojišťovacích makléřů v ČR s působností i na Evropském trhu.

Insia Garant s.r.o. má sídlo ve Vestci, ul. Vídeňská 104.  Zde byla do nedávna i naše kancelář.

1.2.2012 jsme otevřeli jsme kancelář a to v Mukařově, ul. Choceradská 300.

30km z Václavského nám., 7km z Říčan, 12km od D1 či Pražského okruhu. Je to k nám kousek. Přijeďte se podívat :-)

Insia Garant s.r.o. Vám nyní může nabídnout mnohem více, než jsem mohl dříve z pozice pojišťovacího agenta. Rozdílů v postavení těchto dvou subjektů je hned několik a to podstatných. Tak alespoň 3:

 1. Insia Garant s.r.o. - pojišťovací makléř - zastupuje klienta při jednání s pojišťovnami. Připravuje podklady k vyhotovení nabídek, zajišťuje jejich vyhotovení, analýzu a srovnání, na kterých zakládá svá doporučení. Zajišťuje přípravu nejvhodnější pojistné ochrany a tedy pojistné smlouvy. Pojišťovací agent zastupuje pojišťovnu při jednání s klientem. Je tedy na druhé straně, nemá "volné ruce", není nezávislý.

 2. Insia Garant s.r.o. má v nabídce najen Allianz pojišťovnu, a.s , ale i ostatní velké hráče českého pojistného trhu.

 3. Insia Garant s.r.o. Vás může na základě udělené Plné moci zastupovat i při jednání s pojišťovnami např. v případě pojistné události.

  Kontaktujte nás na mukarov@insia.com,  nebo volejte 602 25 14 25 a my Vám zpracujeme ZDARMA výchozí analýzu Vašeho pojištění.


Odpovědi na Vaše otázky:

 1. Proč využít makléře?

 2. Proč INSIA - Insia Garant s.r.o.?

 3. Rizika a druhy pojištění?


  ad 1. Proč využít makléře?

  Služby pojišťovacího makléře - outsourcing

  Dle průzkumu mezi 800 odpovědnými manažery, 25% uvedlo pozitivní změny již v první den outsourcingu odborných služeb. Nejčastěji uváděné změny jsou: lepší schopnost plánování, vyšší operační spolehlivost a rychlejší implementace nových strategií a iniciativ. (Accenture, 2002)
  Věnujte se i Vy Vašemu hlavnímu podnikání a podpůrné procesy předejte specialistům!

  Co můžete očekávat od profesionálního pojišťovacího makléře?

  Identifikaci a analýzu rizik, která mohou ohrozit Vaši firmu při cestě za vytčeným cílem.
  Posouzení stávajícího pojištění, nezbytné pro definici výchozího stavu pojistné ochrany.
  Umístění rizik na pojistném trhu, výběr vhodné pojišťovny a zprostředkování kvalitních pojistných smluv.
  Správu pojištění, tedy neustálou aktualizaci smluv podle skutečného stavu majetku a měnících se rizik.
  Řešení škod a pojistných událostí - aktivní pomoc při vyřizování a náhradě škod.
   

  Efektivita

  Využitím služeb pojišťovacího makléře ušetříte čas, který je nutný na přípravu podkladů pro pojišťovny, poptávku pojistných programů, výběr nejvhodnějšího pojištění, správu smluv a jejich obnov anebo vyřizování pojistných událostí. Ušetříte provozní náklady a díky profesionálně zpracovaným podkladům pro pojišťovny a odborně vedenému vyjednávání získáte i nižší cenu pojistného

   

   

  Profesionalita

   

  Pojišťovací makléř zastupuje svého klienta a spravuje jeho pojistné zájmy na základě vzájemné smlouvy a v souladu se zákonem o pojišťovnictví č. 363/1999 Sb. Je tedy nestranným profesionálem, který stojí na straně svého klienta a doporučí mu zcela bezvýhradně nejvhodnější pojistné krytí - nezávisle na pojišťovnách.

  Systematicky se věnuje oboru řízení rizik (risk managementu), pojišťovnictví a pojistným produktům, orientuje se v podnikání svých klientů a kombinuje poznatky ze všech oblastí v prospěch klienta. Je důležité, aby byl makléř připraven i na vstup ČR do Evropské Unie a jednotný pojistný trh. Makléři sítě Insia jsou jazykově vybaveni a mají zkušenosti s vyjednáváním pojištění i u zahraničních zajistitelů.

  Pojišťovací makléř se stabilním postavením na trhu (INSIA pomáhá svým klientům od roku 1992) a zárukou kvality své práce - pojištěním profesní odpovědnosti (certifikát INSIA) - je tou nejlepší volbou pro outsourcing firemního pojištění a správy rizik.

   

   

  Servis

   

  Pojistná událost může nastat kdykoliv a makléř musí pohotově reagovat, poskytnout klientovi odborné poradenství a pomoci mu škodu co nejrychleji nahradit. S tím souvisí důsledná a průběžná péče o pojistné smlouvy, jejich aktualizaci i fakturaci pojistného. Centralizovaná správa pojištění je zárukou pořádku v dokumentaci a pohotové reakce.

   

             

  Kontaktujte nás na mukarov@insia.com,  nebo volejte 602 25 14 25 a my Vám zpracujeme ZDARMA výchozí analýzu Vašeho pojištění.


  ad 2. Proč INSIA - Insia Garant s.r.o.?

Již více než 15 let pomáháme svým klientům dosahovat stabilitu podnikání a řídit rizika, kterým jsou vystaveni v tržním prostředí.

Pomáháme svým klientům dosahovat stabilitu podnikání a řídit rizika, kterým jsou vystaveni v tržním prostředí 

Patříme mezi přední makléřské pojišťovací společnosti na českém pojistném trhu. Díky tradici, zkušenosti a kvalitě práce jsme respektováni odbornou veřejností, konkurencí i nejnáročnějšími pojistiteli na trhu.

 

Jsme tým vysoce kvalifikovaných a zkušených makléřů a vytváříme pro klienta komplexní řešení firemního pojištění. Díky dokonalé znalosti klientů, jejich potřeb a vizí můžeme být dlouhodobě spolehlivým partnerem v jejich rozvoji.

 

Jsme spolehlivým partnerem, který ručí za svou práci 

Pojistná částka našeho pojištění profesní odpovědnosti je 200 mil. Kč (Certifikát), a mnohonásobně tak převyšuje minimální zákonný limit (EUR 1 mil.). Od roku 1999 je společnost INSIA členem Asociace českých pojišťovacích makléřů a aktivně se podílí na činnosti tohoto profesního sdružení.

 

Jsme technologicky nejvyspělejším pojišťovacím makléřem na českém a evropském trhu.

 

V roce 2003 jsme představili systém YETI - unikátní internetové řešení správy firemního pojištění (www.yeti.cz). Spojuje nadstandardní péči o potřeby našich klientů po všech stránkách - zjednodušení administrativních procesů, zrychlení komunikace, ušetření prostředků, evidenci majetku, a smluv, fakturaci a správu pojistných událostí - s naším profesionálním poradenstvím v oblasti řízení rizik a pojišťovnictví. Informační systém YETI od základu změnil současné zkušenosti velkých firemních klientů se správou pojištění.

 

Hledáme stále nové cesty jak chránit bezpečí, stabilitu a profit klienta.

 

Jsme známi svou inovační schopností při uvádění nových pojistných produktů na český trh. V roce 1999 jsme vyvinuli a uvedli na trh první a dosud jediný druh pojištění navržený pouze pro distribuci prostřednictvím sítě Internet - Klid za volantem (www.pojisteni.net). Pro každého klienta vytváříme nejvhodnější program ochrany jeho podnikání a neomezujeme se přitom jen na produkty v nabídce pojišťoven v České republice. Výrazně jsme přispěli k přenesení několika pokrokových pojistných produktů ze zahraničí.

   Patříme mezi TOP 5 českých pojišťovacích makléřů na našem trhu (Zdroj: Book Of Lists 2004, Prague Business Journal).

Co pro Vás uděláme?

Kontaktujte nás na mukarov@insia.com,  nebo volejte 602 25 14 25 a my Vám zpracujeme ZDARMA výchozí analýzu Vašeho pojištění.


Rizika a druhy pojištění?

Rizika a druhy pojištění

V oblasti rozdělení pojistných produktů do skupin a kategorií neexistují jednotná pravidla. Snažili jsme se proto rozdělit jednotlivé druhy pojištění do takových skupin, které se co nejvíce přibližují pohledu klienta, a pro ně pak sestavit podrobnější informace. Doufáme, že to pomůže Vaší orientaci  na pojistném  trhu.

Pro vyhledání specifických výrazů v pojišťovnictví použijte slovník pojišťovacích pojmů společnosti INSIA.


Hmotný majetek - pojištění hmotného majetku (nemovitostí, inventáře, zásob apod.)  je pro většinu podniků základním druhem pojištění

Přerušení provozu - pojištění pro případ přerušení provozu nahradí  podniku v případě výpadku výroby ušlý zisk a stálé náklady

Odpovědnost za škodu - pojištění obecné odpovědnosti za škodu je stále důležitější ochranou  každého podniku a bez pojištění odpovědnosti za výrobek nelze prakticky pronikat na zahraniční trhy

Motorová vozidla - velmi časté škody na našich silnicích potvrzují význam dobrého havarijního pojištění jako důležité složky firemního pojistného programu

Povinné ručení - i v povinně smluvním pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je třeba pečlivě posuzovat nabídky pojišťoven

Technická rizika - zkrat elektroinstalace v ústředně,  zadřený  kompresor nebo spadlý strop na stavbě  patří mezi rizika zahrnutá do technického pojištění

Lodě a letadla -  pojištění lodí a letadel patří mezi speciální pojistné produkty

Právní ochrana - pro náhradu nákladů při vedení právních sporů je velmi užitečné pojištění právní ochrany, zejména pro menší firmy bez vlastního právního oddělení

Finanční škody - zpronevěra, nezaplacené faktury, vydírání či náklady na stažení vadného výrobku z trhu patří do široké oblasti pojištění finančních rizik

Zásilky a náklad - při přepravě zboží vzniká celá řada škod, pro jejichž krytí je určeno pojištění zásilek a nákladu

Zemědělská rizika - oblastí zemědělských rizik spojených s chovem zvířat a pěstováním plodin se zabývá specializované odvětví pojišťovnictví

Pojištění osob - pojištění života, úrazu a nemoci získává stále větší význam  jako složka zaměstnaneckých výhod mnoha firem

Soukromý majetek - pojištění rodinného domu, chaty či domácnosti řadíme mezi produkty pojištění soukromého majetku

Kontaktujte nás na klient@insiagarant.cz,  nebo volejte 602 25 14 25 a my Vám zpracujeme ZDARMA výchozí analýzu Vašeho pojištění.

 

 

Níže uvádím přehled hlavních služeb naší společnosti.

V případě dotazů či dalších požadavků se na nás můžete s důvěrou obrátit.

Využijte k tomu naše firemní stránky www.insiagarant.cz a email mukarov@insia.com

 

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Řízení rizik (risk management), prevence

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Identifikace, analýza a kontrola rizika

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Rizikové prohlídky

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Určení maximálně možné škody

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Marketing rizika

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Vypracování a realizaci optimálního pojištění

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Audit stávajícího pojištění

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Nabídkové řízení na pojistitele, zpracování a vyhodnocení nabídky pojištění

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Nabídkové řízení dle Zákona o veřejných zakázkách (č. 40/2004 Sb.)

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Sjednání výhodné pojistné smlouvy

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Správa pojištění s komplexním servisem v průběhu pojistného období

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Zajištění veškerých služeb související s pojištěním (vinkulace, změny a aktualizace pojištění)

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Rozsáhlé služby při likvidaci pojistných událostí

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Školení, semináře v oblasti pojištění a řízení rizik

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Tvorba zaměstnaneckých programů

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Poradenské služby

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Sledování vývoje domácího i zahraničního pojišťovacího trhu

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Specializované služby

http://www.renomia.cz/web/img/dot.gif

Věrnostní programy

Věnujte pozornost našim firemním stránkám www.insiagarant.cz .

   

Domů | Osobní | Zájmy | FOTO galerie | Insia Garant PWP | Pojištění | Pojištění psa | Oblíbené odkazy | Kontakty

Tento server byl naposledy aktualizován dne 08. 02. 2012